Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

VU QUY !
"Thế rồi trong đám xuân xanh ấy
 Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ! "


 P/s: (tất cả các hình trên không có ...mềnh) hi hi!